Pożyczanie pieniędzy na słowo

Gdy wchodzą w grę pieniądze, to często przyjaźń nie liczy się, gdy przyjdzie czas zapłaty. Niejeden z nas znalazł się kiedyś w sytuacji bycia poproszonym o koleżeńską, przyjacielską pożyczkę. Nie wypada wtedy odmówić jeżeli proszący o pożyczkę wie, że możemy takowej udzielić bez uszczerbku dla naszego budżetu, że pieniądze po prostu mamy.

Mimo tego niektórzy z nas są na tyle asertywni, że potrafili powiedzieć „nie” i to w taki sposób że nie zrazili do siebie proszącego o pożyczkę kolegi, przyjaciela (a inni zrazili). Ja osobiście kilkakrotnie znalazłem się w takiej sytuacji i nie potrafiłem odmówić. Jeżeli jesteś typem podobnym pod tym względem do mnie, to przynajmniej pamiętaj o sporządzeniu umowy pożyczki i dowodach przekazania kwoty pożyczki abyś w razie potrzeby nie miał problemów z wykazaniem przed sądem, że jesteś wierzycielem na faktycznie pożyczoną kwotę. Nie daj się zwieść przyjaźnią i nie udzielaj pożyczki bez pokwitowania, dowodu przelewu. W umowie pożyczki zaznacz kwotę, termin zwrotu i ewentualnie wysokość oprocentowania. Jeżeli pieniądze mają zostać przekazane z ręki do ręki, to niech w umowie pożyczki znajdzie się stosowna adnotacja a tym, że kwota pożyczki została pożyczkobiorcy wydana. Najlepiej jednak przekazać pieniądze z konta na konto pożyczkobiorcy, wówczas nie wchodzi w grę ryzyko bzdurzenia przez pożyczkobiorcę że wymusiłeś na nim pokwitowanie przyjęcia kwoty której rzekomo nie otrzymał. Myślisz że pożyczkobiorca – przyjaciel nie ucieknie się do takiego podłego zarzutu? No to żebyś się nie zdziwił…

No dobrze, ale dowody udzielenia pożyczki to nie wszystko, bo mnóstwo prywatnych pożyczek nie dało się odzyskać pomimo egzekucji komorniczej czy innej windykacji. Dlatego, że pożyczkobiorca okazał się być niewypłacalnym faktycznie lub pozornie (ukrywa dochody, mienie). Wobec takich ewentualności, przed ewentualnym udzieleniem pożyczki należy sprawdzić pożyczkobiorce bądź zabezpieczyć na rzeczy jej odzyskanie. Myślę, że kiedyś poruszę temat weryfikacji wypłacalności pożyczkobiorcy i zabezpieczania pożyczki a na razie polecam w tym zakresie artykuł Sprawdzanie wypłacalności pożyczkobiorcy, kontrahenta. Udzielanie pożyczki bez wiedzy o wypłacalności pożyczkobiorcy bądź bez zabezpieczenia zastawem lub hipoteką, jest wysoce ryzykowne, pamiętaj i to nawet wówczas gdy pożyczkobiorcą jest dobry przyjaciel albo krewny.