Sprawdzenie wiarygodności pożyczkobiorcy

Wklejam pytanie zadane mi kiedyś i moją odpowiedź: Zamierzam ubiegać się o sporą pożyczkę u bogatego człowieka w Kołobrzegu którego polecił mi mój znajomy. Mam w związku tym pytanie, jak pożyczkodawca może sprawdzić moją wiarygodność i przeszłość finansowa i w ogóle. To znaczy pytanie nie tyle jak on sam może mnie sprawdzić ile bardziej co może na mój temat ustalić np. detektyw, Policja?

Przede wszystkim, Policja nie zajmuje się sprawdzaniem pożyczkobiorców. Pański pożyczkodawca naszym zdaniem powinien przede wszystkim zadbać o dokonanie zabezpieczenia spłaty pożyczki poprzez zwłaszcza ustanowienie hipoteki na Pana domu albo na mieszkaniu czy innej nieruchomości jeśli Pan takowa posiada. Jeżeli nie to np. dokonać przewłaszczenia Pana samochodu samochodzie albo żądać poręczenia pożyczki przez kogoś, i dokonać zabezpieczenia pożyczki na majątku poręczyciela. Jeżeli natomiast idzie możliwości sprawdzenia Pana, to jest ich sporo. Przede wszystkim musi się Pan liczyć z tym, że pożyczkodawca zamiast płacić komuś za zbieranie informacji o Panu, może wprost od Pana zażądać aby dostarczył mu Pan różnych dokumentów, zaświadczeń uzależniając od tego udzielenie Panu pożyczki. Może więc np. zażądać zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów (nie warto a dokładniej nie wolno przekazywać nieprawdziwych informacji: http://finos.net.pl/telefoniczne-klamstwo-pozyczkobiorcy-o-dochodach/) informacji z Biura Informacji Gospodarczej (np. z Krajowego Rejestru Długów, z Infomonitora) stwierdzających że nie figuruje Pan w nich jako dłużnik. Dalej, np. informacji z BIG czyli Biura Informacji Kredytowej a mianowicie czy ma Pan zaciągnięte kredyty albo pożyczki w bankach, czy zalega Pan ze spłatą albo czy w przeszłości zalegał Pan ze spłatą w stosunku do jakiegoś banku. Dalej, z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Może też, zwłaszcza jeśli prowadzi Pan działalność gospodarczą, zażądać zaświadczeń o niezaleganiu w zapłacie podatków oraz składek ZUS.

A np. detektyw może mieć takie (nieformalne) możliwości, że sprawdzi czy wszystko to co Pan przedstawi jest zgodne ze stanem faktycznym, czy nie jest podrobione a ponadto np. czy aby u któregoś z komorników w Pana rejonie nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne przeciwko Panu albo czy aktualnie nie są prowadzone przeciwko Panu postępowania karne. Zapewne dobra agencja detektywistyczna jest w stanie zebrać jeszcze wiele innego rodzaju informacji, bez Pana wiedzy, co dotyczy np. także swego rodzaju wywiadu środowiskowego.