Umowa pożyczki z osobą niemogącą się podpisać

Powiedzmy, że ktoś zgodził się pożyczyć mi trochę pieniędzy ale nie może podpisać umowy pożyczki, bo bardzo stłukł sobie dłoń w wypadku. Co w takiej sytuacji należy zrobić, żeby była namacalna umowa pożyczki z uzgodnionymi warunkami?

W sukurs w takiej sytuacji przychodzi art. 79 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym między innymi osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis. Od siebie dodam, że w czasach, gdy błędne / sprzeczne opinie grafologiczne się zdarzają, odcisk palca jawi się według mnie jako pewniejszy i chyba nic nie stoi na przeszkodzie aby czyniony był wraz z podpisem osoby mogącej pisać: https://kasa.nazwa.pl/podpis-plus-odcisk-palca-na-problemy-z-grafologami/.

W wymienionym wyżej przepisie jest wskazana jeszcze inna możliwość, ale aż strach bierze czytając (chyba, że opacznie rozumiem); chodzi mi o to:

(…) bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie niemogącego pisać, lecz mogącego czytać.
skomentuj