Oprocentowanie pożyczek pozabankowych

Do pożyczek pozabankowych zalicza się te od firm pożyczkowych które nie są bankami a ja uważam też, że należy do nich zaliczyć także pożyczki prywatne. Dlatego też prywatne, że odgrywają one coraz większą rolę, odnotowują coraz większy udział w rynku pożyczek gotówkowych ale głównie jednak jako te tak zwane społecznościowe, dostępne w serwisach pożyczek między ludźmi.

Pożyczki pozabankowe dostępne w firmach pożyczkowych to przede wszystkim te znane jako pożyczki bez BIK-u czyli dla osób nie mogących dostać pożyczki w banku. Pożyczki bez BIK są znacznie wyżej oprocentowane od pożyczek bankowych. Jednakże pożyczek bez BIK dla osób które mają zaległe raty kredytów, wcale nie ma wiele. Więcej jest ofert pożyczek które wykluczają jako pożyczkobiorców osoby z zaległościami odnotowanymi w BIK ale nie wyznaczają maksymalnej kwoty zobowiązań o ile nie są to zobowiązania zaległe, w przeciwieństwie do wymagań stawianych w tym zakresie przez banki.

Firmy pożyczkowe muszą przestrzegać górnego limitu oprocentowania swoich pożyczek, podobnie jak banki i inni pożyczkodawcy, w tym prywatne osoby. To oprocentowanie nie może być wyższe od maksymalnego określonego go w art. 359 Kodeksu cywilnego – Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Chodzi tu jednak o oprocentowanie nominalne, a nie rzeczywiste, którego oprocentowanie nominalne jest tylko jednym ze składowych. Dodając do oprocentowania nominalnego takie koszty jak ubezpieczenie pożyczki i prowizja, firmy pożyczkowe uzyskują nieraz bardzo wysokie oprocentowanie rzeczywiste w skali jednego roku. Jednak w przypadku niskich pożyczek typu chwilówki online, wysokie oprocentowanie rzeczywiste jaki się usprawiedliwionym. Jak bowiem słusznie zauważono w tym artykule: http://prafin.com.pl/istota-pozyczek-lichwiarskich/, gdyby na krótkoterminowe (miesięczne, dwumiesięczne) pożyczki nałożyć ograniczenie oprocentowania rzeczywistego do odsetek maksymalnych, to prawdopodobnie nie opłaciłoby się nikomu mieć w ofercie takich krótkoterminowych niskich pożyczek. A tego typu pożyczki cieszą się nieustającym popytem.