Kredyt konsolidacyjny jest droższy!

Natknąłem się w internecie na kilka reklam a nawet opinii na temat kredytu konsolidacyjnego z których obiektywnie można by odnieść wrażenie, iż kredyt konsolidacyjny kosztuje kredytobiorcę taniej od tych zobowiązań (innych kredytów, pożyczek) które zostały w ów kredyt konsolidacyjny skonsolidowany. Jest to oczywiście nieprawda. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu płacimy bowiem niższą i jedną ratę ale w ostatecznym rozrachunku zapłacimy więcej gdyż po pierwsze dłużej będziemy owe raty spłacali. Po drugie, nawet nie wchodząc w szczegółowe wyliczenia, wiadomo że bank który udzielił kredytu konsolidacyjnego przejąwszy nasze wcześniejsze zobowiązania, nie będzie do tego interesu dokładał.

Kredyt konsolidacyjny umożliwia natomiast uniknięcie przeterminowania zobowiązań a co za tym idzie, uniknięcie karnych odsetek, wypowiedzenia umów o kredyt i wszczęcia postępowań egzekucyjnych. Podkreślam jednak raz jeszcze, że całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego jest wyższy niż łączny koszt zobowiązań finansowych które zostały w nim skonsolidowane przy założeniu że byłyby spłacane terminowo.

Niektórzy, wprowadzając czytelników w błąd twierdzeniem że kredyt konsolidacyjny jest tańszy, argumentują że kredyty zabezpieczone hipotecznie (a kredyty konsolidacyjne są zabezpieczone hipotecznie) są z zasady tańsze od kredytów niezabezpieczonych. Jako przykład podają niższy koszt pożyczki hipotecznej w porównaniu do kosztu pożyczki bankowej niezabezpieczonej. To prawda, to znaczy pożyczki hipoteczne są tańsze od pożyczek niezabezpieczonych ale nie jak chodzi o kredyt konsolidacyjny w porównaniu do kredytów skonsolidowanych.